Salg og leveringsbetingelser pr. 1. maj 2016

Nedenstående almindelige betingelser gælder, hvis de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale.


Tilbud
Tilbud er gældende 1 måned.


Priser
Priser er eksklusiv moms og er afgivet med forbehold for ændringer i valutakurser og råvarepriser.


Leveringstid
Efter aftale. Normalt 3-10 arbejdsdage. Under 3 arbejdsdage beregnes et tillæg på 50%.


Reklamation / Erstatning
Reklamationer skal ske senest 8 dage efter varens modtagelse.
Emner med fejl der skyldes den galvaniske behandling, ombehandles så vidt det er muligt, uden
beregning. Der ydes ikke erstatning til eventuelle udgifter i forbindelse med demontage og montage af
emnet. Kan et fejlbehæftet emne ikke demonteres, kan en eventuel erstatning ikke overstige prisen på
den galvaniske behandling af emnet. Der ydes ingen erstatning, dersom fejlen måtte være forårsaget af
køber. Emner som skal ombehandles skal medsendes tilstrækkelig dokumentation for, at emnerne
tidligere har været behandlet hos Roskilde Galvanisering A/S.


Betaling
Betalingsbetingelser er 30 dage netto. Ved overskridelse af betalingsfristen, beregnes
rentetillæg.Reklamationer berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer
eller ydelser.


Opbevaring
Kunders varer, som befinder sig på vort lager, er ikke forsikrede fra vor side.