Kvalitets- og miljøpolitik for Roskilde Galvanisering A/S

 

Det er Roskilde Galvanisering A/S overordnede virksomhedspolitik at øge virksomhedens status som seriøs underleverandør af galvano-tekniske løsninger, og at virksomhedens kunder på såvel kort som lang sigt føler en høj grad af tilfredshed med virksomheden og dens produkter.

 

Det er Roskilde Galvanisering A/S overordnede kvalitets- og miljøpolitik at levere produkter, der opfylder fastlagte kvalitetskrav og at arbejde for at reducere virksomhedens miljøpåvirkninger og at forebygge forurening.

 

Roskilde Galvanisering A/S skal:

 

  1.     producere produkter af en sådan kvalitet, at kunder oplever den størst mulige tilfredshed og sådan at de oplever Roskilde Galvanisering A/S som værende én af de bedste på markedet.

 

  1.     fremstille og dokumentere produkter i overensstemmelse med kunde- og myndighedskrav.

 

  1.     overholde gældende lovgivning og de miljøkrav der stilles fra myndigheder og kunder (bl.a. fastlagte krav i miljøgodkendelsen til spildevand, affald, støj og emissioner til luft) og at beskytte miljøet.

 

  1.     i sine processer overveje livscyklusperspektivet sammen med kundens krav.

 

  1.     gennemføre en teknologisk udvikling af processer, således at disse til stadighed resulterer i en høj kvalitet og forpligte sig til en fortsat forbedring af den miljømæssige ydeevne ved anvendelse af renere teknologi bl.a. i dialog med kunder og leverandører.

 

  1.     sørge for at kvalitets- og miljøpolitikken er forstået, indført og ajourført på alle niveauer i virksomheden, således sikres medarbejdernes fortsatte motivation og medvirken på kvalitets- og miljøområdet gennem uddannelse, inddragelse og information.

 

  1.     have en effektiv kvalitets- og miljøstyring i virksomheden og gennemføre en løbende evaluering og vedligeholdelse af kvalitet- og miljøledelsessystemet med opfølgning på mål og gennemførelse af løbende forbedringer.

 

  1.     i skriftlig form offentliggøre virksomhedens miljøpolitik.

 

  1.     løbende gennemføre forbedringer ved reduktion i miljøbelastningen fra anvendte kemikalier, el, olie og vand.

 

 

Jørn Jensen

Direktør