Miljøbeskyttelse er nødvendig - vi gør noget ved det. 

Hos Roskilde Galvanisering har vi altid interesseret os for miljømæssige forhold som ressourcespild og forurening. Derfor har vi i takt med tiderne udviklet og forbedret os på disse områder. I 1995 nåede vi i samarbejde med Roskilde Kommune og DTI Miljø de optimale mål: Ved genanvendelse af produktionsvand har vi reduceret forbruget med 90 %.

Når produktionsvandet ledes ud i kloakkerne, er det næsten totalt renset for tungmetaller. Et nyt ionbytter-filter reducerer tungmetallerne mængder, der er lavere end det, der tillades i vores drikkevand.

Roskilde Galvanisering har siden 17. marts 2000 været miljøcertificeret efter ISO 14001.