Kvalitets- og miljøpolitik

Kvalitets- og miljøpolitik for Roskilde Galvanisering A/S

Det er Roskilde Galvanisering A/S overordnede politik at øge virksomhedens status som seriøs underleverandør af galvaniske & tekniske løsninger, og at kunder på kort såvel som lang sigt føler en høj grad af tilfredshed med virksomheden og dens produkter.

Det er Roskilde Galvanisering A/S kvalitets- og miljøpolitik at levere produkter, der opfylder fastlagte kvalitetskrav og arbejder for at reducere og forebygge virksomhedens miljøpåvirkninger.

Roskilde Galvanisering A/S skal:

  1. overfladebehandle produkter af en sådan kvalitet, at dette opfylder kundekrav.

  2. dokumentere at produkter er i overensstemmelse med kundekrav.

  3. overholde og dokumentere gældende nationale miljøkrav og lovgivning.
    (bl.a. fastlagte krav i miljøgodkendelsen til spildevand, affald, støj og emissioner til luft)

  4. samarbejde med respektive myndigheder og kommunale instanser.

  5. i sine processer overveje livscyklusperspektivet.

  6. gennemføre en udvikling af processer, således at disse til stadighed resulterer i en høj kvalitet og renere teknologi herunder fokus på de miljømæssige perspektiver der reducere miljøbelastningen.

  7. have fokus på arbejds- og sundhedsfremmende tiltag, som sikre at medarbejderne har de rette betingelser til at udføre arbejdet.

Christian Jensen
Direktør

Skal vi løse jeres opgave?

Vi vil gerne være en del af jeres næste opgave. 

Kontakt os og få en snak med vores kyndige produktspecialister.